M A R C erfgoed adviseurs biedt een breed palet aan diensten en producten, waarbij archeologie meestal centraal staat.

Waar nodig wordt samenwerking gezocht met specialisten uit het netwerk.

 

Het dienstenpakket omvat:

Advies en ondersteuning: procesbegeleiding bij archeologische/cultuurhistorische trajecten, begeleiden van offertetrajecten, opstellen van archeologische paragrafen in bestemmingsplannen, advisering bij vergunningverlening, verzorgen van trainingen en interim detachering.

 

Erfgoedplanning en visieontwikkeling: (ondersteuning bij) het opstellen van erfgoedplannen, plannen voor herbestemming, integrale ontwikkelingsvisies en cultuurhistorische verkenningen.

 

Verbeelding en toeristische ontsluiting: (ondersteuning bij) het vervaardigen van informatiepanelen, ontwikkeling van wandel- en fietsroutes, opstellen van Programma‚Äôs van Eisen voor Inrichting en Beheer,  (ondersteuning en advies bij) het maken van inrichtingsplannen voor archeologische monumenten.