Ons landschap verandert continu. Stedenbouwkundige en infrastructurele projecten geven ons land niet alleen een ander aanzien, maar bedreigen ook minder zichtbare archeologische, monumentale en cultuurlandschappelijke waarden. Veel van die waarden zijn de afgelopen tientallen jaren reeds verloren gegaan. Gelukkig is er een kentering gaande. Zo mag de lokale en regionale geschiedenis zich verheugen op toenemende belangstelling. Steeds meer mensen willen iets weten, leren en ervaren van het verleden. Cultuurtoerisme is booming. Ook de overheid neemt haar verantwoordelijkheid en integreert steeds vaker cultuurhistorie in ruimtelijke plannen. Logisch dat ook de vraag naar praktische ondersteuning bij dit soort planvorming toeneemt.

M A R C erfgoed adviseurs maakt zich sterk voor behoud, hergebruik, beheer en voor het publiek toegankelijk maken van waardevolle archeologische en monumentale resten in hun landschappelijke en/of stedelijke context.

 

M A R C staat voor Monumenten, Archeologie, Ruimtelijke plannen en Cultuurlandschap. Cultuurhistorische waarden vormen een inspiratiebron voor en voegen waarde toe aan een nieuw te ontwikkelen locatie of gebied. Zo gaan deze waarden een nieuwe toekomst tegemoet. Verschillende studies tonen inmiddels aan, dat deze waarden van grote maatschappelijke en economische betekenis zijn.