Marc Kocken is in de zomer van 2007 onder de naam M A R C erfgoed adviseurs gestart als zelfstandig adviseur. Daarnaast werkt hij sinds september 2017 als sectorhoofd Erfgoed en Publiek bij Erfgoed Zeeland.

 

Marc Kocken (1965) heeft na zijn opleiding kunstgeschiedenis en archeologie (1991) aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (thans Radboud Universiteit) verschillende

functies bekleed.

 

Na in 1994 de post-HBO opleiding toeristisch-recreatief management te hebben gevolgd aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer te Breda, heeft hij enkele jaren als adviseur toerisme en recreatie gewerkt in Apeldoorn en Breda. Hij heeft zich voornamelijk toegelegd op het opstellen en implementeren van gemeentelijke toeristisch-recreatieve beleids- en actieplannen en het aanjagen van projecten binnen het thema cultuurtoerisme.

 

Vanaf 1997 werkte hij bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (thans RCE) als rijksarcheoloog voor de provincie Zeeland en beleidsmedewerker Inrichting & Beheer in de regio Zuid. Hij adviseerde overheden, terreinbeherende organisaties en particulieren over het behoud, beheer en de publieksgerichte ontsluiting van archeologische monumenten.

Zo initieerde en begeleidde hij het project Behoud en visualisatie Romeinse villa Plasmolen van de Vereniging Natuurmonumenten.

 

In oktober 2003 trad hij als algemeen directeur ADC Heritage in dienst bij het Archeologisch Diensten Centrum. Als senior adviseur werkte hij aan een breed scala van projecten en producten op het snijvlak van de archeologische monumentenzorg, toerisme, ruimtelijke ordening en ruimtelijk ontwerp.

 

Van 1 augustus 2007 tot mei 2016 werkte Marc als regionaal archeoloog in de Achterhoek, eerst bij de Regio Achterhoek en later bij de Omgevingsdienst Achterhoek. In deze functie adviseerde en ondersteunde hij acht regiogemeenten op het gebied van de archeologische monumentenzorg.

 

Van mei 2016 tot september 2017 werkte Marc als projectleider 'vermarkten Drents erfgoed' bij de provincie Drenthe.

 

Marc Kocken is Expert Member bij de International Scientific Committee on Archaeological Heritage Management (ICAHM),

on Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites (ICIP) & Cultural Tourism (ICTC). Marc is tevens lid van de European Association of Archaeologists (EAA), Interpret Europe als de International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). Hij onderschrijft de gedragscode van deze beroepsverenigingen.