Veel projecten vragen een om multidisciplinaire aanpak. Wanneer dat niet vanuit de opdrachtgever wordt georganiseerd, kan

M A R C erfgoed adviseurs een beroep doen op haar eigen netwerk van specialisten dat in de loop der jaren is opgebouwd.

Zo kan een opdracht meteen met de juiste kenniscombinatie worden uitgevoerd. Het netwerk fungeert als kenniscentrum, achtervang  en marketinginstrument.

 

 

Het netwerk bestaat uit de volgende personen:

mr. Noud Klaassen, JBA Klaassen, jurist en specialist op het gebied van ruimtelijke ordening, het bouwrecht en bestuursrecht. Auteur van het Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw.

www.adviescentrumklaassen.nl

 

 

prof.dr.ir. Paul Meurs, architect en deeltijdhoogleraar restauratie/transformatie aan de TU Delft, sectie Heritage & Architecture. Paul is tevens partner bij SteenhuisMeurs BV, een onderzoeksbureau in Paterswolde dat zich richt op de transformatie van de bestaande stad.

www.steenhuismeurs.nl

 

 

Frans Schouten, zelfstandig adviseur, voormalig directeur Reinwardt Academie en voormalig lector visitor management NHTV, specialist in erfgoedmanagement en museale presentaties.

 

Kelvin Wilson, archeologisch illustrator MAIIS, specialist in conceptontwikkeling en archeologische reconstructies op papier.

www.kelvinwilson.com

 

 

drs. Fokko Kortlang, ArchAeO, archeoloog en zelfstandig adviseur, specialist in procesbegeleiding, offertetrajecten en Europese aanbesteding.

www.archaeo.nl

 

 

drs. Paul van der Heijden, Ulpia Tekstproducties, geograaf, historisch publicist en specialist in routeontwikkeling.

www.ulpia.nl

ir. Catherine Visser, DaF architecten, architect   gespecialiseerd in ontwerp, planning en onderzoek in  ruimtelijke ontwikkeling, archeologie en landschap.

www.dafarchitecten.nl

 

 

Dion Steenbergen, Impuls / partners in ruimtelijke ontwikkeling, project- en procesmanager, specialist in het samenbrengen van belangen.

www.impulspartners.nl

 

ing. Harry Derks BNT, DLA+ landscape architects, landschapsarchitect en specialist op het gebied van landschap en stedenbouw in relatie tot cultureel erfgoed.

www.dlaplus.nl

 

 

ing. Ed Joosting Bunk, Landlab, ruimtelijk ontwerper en beeldend kunstenaar en specialist in visuals en cartografie.

www.landlab.nl

 

 

 

drs. Michiel Huisman, Centernet Archeologie, archeoloog en zelfstandig adviseur, specialist Programma’s van Eisen en mer-studies.

www.centernet-archeologie.nl

 

Paulien Varkevisser, Paulien Varkevisser | fotografie & vormgeving, fotograaf en grafisch vormgever

www.paulienvarkevisser.com