Haarlem | Visie Erfgoed en Ruimte

 

Haarlem, één van de top-monumentengemeenten van Nederland, stelde zichzelf de vraag of Haarlem MOMO-proof is en zich voldoende voorbereid heeft op de richting die met de Rijksnota Koersen op Karakter wordt ingezet. Haarlem zal het nu en in de toekomst moeten hebben van haar bestaande, aantrekkelijke kwaliteiten als stad. Cultureel erfgoed is een belangrijke vestigingsfactor waarmee Haarlem zich kan onderscheiden van andere steden.

 

SteenhuisMeurs stelde samen met M A R C en in samenspraak met een interdisciplinaire ambtelijke projectgroep van de gemeente Haarlem de nota Erfgoed en Ruimte Haarlem op. Ook de historische Vereniging Haerlem werd betrokken. Bij een stad als Haarlem past een geïntegreerde en gebiedsgerichte erfgoedzorg. De stad zou hiervoor een omslag van objectgerichte erfgoedzorg naar een gebiedsgerichte erfgoedzorg moeten maken. De nota is de neerslag van lokale wensen, landelijke ontwikkelingen in de erfgoedzorg en markeert een nieuw elan voor Haarlem als bijzondere monumentenstad. Concreet levert de nota een koers en een prioriteitenagenda op voor het erfgoedbeleid in de komende jaren.