Utrecht - Rijnvliet | archeologisch advies

 

M A R C schreef in opdracht van Projectbureau Leidsche Rijn een archeologisch advies (second opinion) omtrent de noodzaak en omvang van archeologisch onderzoek bij de realisatie van woningbouw, infrastructuur en een sportpark in Rijnvliet-Noord en -Zuid in de gemeente Utrecht. Tijdens eerder onderzoek waren resten aangetroffen van een grafveld en een weg uit de Romeinse tijd en bewoningssporen uit de late middeleeuwen.