Cursus archeolgiebeleid en ruimte

 

Nu het archeologiebeleid meer en meer een plek heeft verworven in het ruimtelijk domein is het voor VROM-medewerkers van belang inzicht te hebben in de relevante wet- en regelgeving en het beleidsinstrumentarium op het gebied van de archeologische monumentenzorg.

 

M A R C  schreef hiervoor in opdracht van Langhenkel Opleiding, Training & Advies een eendaagse cursus archeologiebeleid en ruimte. Het doel van deze praktijkgerichte cursus is om een goed beeld te krijgen van de huidige stand van zaken op het gebied van de archeologische monumentenzorg en om inzicht en vaardigheden op te doen voor de uitvoering van eigen taken binnen dit beleidsveld.