Elspeet | archeologisch advies

 

Ten behoeve van de realisatie van een nieuw kerkgebouw heeft M A R C  in opdracht van de Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Elspeet de planologische procedure begeleid voor het aspect archeologie.