Venlo Kazernekwartier |

raamwerk cultuurhistorie

 

In het streven ‘plaats en context te verbinden’, zijn in het Kazernekwartier vier historische tijdlagen onderscheiden. Onder de grond gaat het om Romeinse routes en het fort Sint Michiel. Boven de grond zien we vooral de honderd jaar oude Frederik Hendrik Kazerne en aan de randen daarvan de infrastructuur van het naoorlogse Brugplan. Bij de herontwikkeling van het Kazernekwartier wordt die gelaagdheid gerespecteerd. Het bijzondere DNA van deze plek moet beter herkenbaar worden én positief bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. Voor het maken van de verbinding tussen cultuurhistorie en ontwerpopgaven moet je niet alleen de geschiedenis en waarde van het erfgoed kennen, maar moet je die informatie ook kunnen interpreteren en prioriteren. Pas dan kun je ingrepen en veranderingen zorgvuldig wegen en motiveren. Daarvoor is een duidend raamwerk nodig, waarin de beschikbare stapel onderzoeksrapporten wordt samengevat.

Van Meijel - adviseurs in cultuurhistorie kreeg van de gemeente Venlo de opdracht om in samenwerking met Els Bet en Marc Kocken dit raamwerk cultuurhistorie op te stellen. M A R C leverde inspiratie, kennis en informatie over de archeologische tijdlagen en schreef mee aan de studie.