Westervoort | cultuurhistorisch advies De Schans

 

De Schans is gesitueerd in het meest zuidelijke deel van de gemeente Westervoort. Het plangebied valt uiteen in twee delen: het noordelijk deel waar enkele oude boerderijen en schuren stonden en het zuidelijk deel waar de onzichtbare resten van het rijksmonument Fort Geldersoord liggen. Het uit de 18e eeuw daterende fort lag op de toenmalige grens tussen Pruissen en de Republiek der Verenigde Nederlanden en was aangelegd om een inundatiewerk te verdedigen. Het streven van de gemeente Westervoort bij het project De Schans is om de cultuurhistorische c.q. archeologische en ecologische waarden in het plangebied zoveel als mogelijk terug te brengen in het landschap, te beschermen én deze aansluitend te combineren met een uniek woningbouwproject. Dit project moet de geschiedenis van het gebied en haar omgeving weer gaan uitstralen.

 

MARC is vanaf het begin gevraagd mee te denken en input te leveren in de verschillende projectfasen. Daarnaast zijn in opdracht van de gemeente de archeologische onderzoeken begeleid en beoordeeld. In het landschapspark dat in september 2014 is opgeleverd zijn de aarden wallen van het fort niet letterlijk gereconstrueerd maar ten dele teruggebracht om het beeld van het fort terug te brengen. Via een informatieve wandelroute, gemaakt door Buro Kloeg, voorzien van infopanelen en een app, wordt de bezoeker meegenomen op een reis terug in de tijd.