Eindhoven | cultuurhistorisch onderzoek binnenstad

 

SteenhuisMeurs kreeg van de gemeente Eindhoven opdracht cultuurhistorische input te leveren voor het  nieuwe bestemmingsplan Binnenstad. Het doel van het onderzoek was de cultuurhistorische waardering van de binnenstad zo goed mogelijk te laten aansluiten op de verschillende manieren van borgen van cultuurhistorie in het bestemmingplan. In de waardering is aandacht voor gebouwen, de openbare ruimte, stedelijke structuren en archeologie. Daarbij zijn ook naoorlogse 'iconen' aangewezen, zodat de gelaagdheid van de stad optimaal tot zijn recht komt in het erfgoedbeleid. Door het opstellen van analyse- en waarderingskaarten (verbeelding) en ruimtelijke aanbevelingen voor bebouwing aan de belangrijkste structuren (regels) kan vanuit cultuurhistorie worden bijgedragen aan het vitaal houden en maken van de binnenstad. Naar de toekomst is het de uitdaging om de historische ontwikkeling herkenbaar te houden, zonder daarbij de ontwikkelingsvraagstukken op slot te zetten. M A R C leverde input voor de borging en benutting van archeologie in bestemmings- en ontwikkelingsplannen.