Download 'Werkboek Cultuurhistorie Meinerswijk'

Werkboek cultuurhistorie Meinerswijk - ontwerpen met 2000 jaar geschiedenis

 

Stadsblokken-Meinerswijk is een uiterwaardengebied in het hart van Arnhem dat volop in ontwikkeling is. Het ligt tegenover het centrum van Arnhem, aan de zuidelijke oever van de Nederrijn en is ongeveer 300 hectare groot. Het is een gevarieerd gebied met bijzondere natuurwaarden, zichtbare en onzichtbare resten uit het verleden en diverse woonplekken. Bij hoogwater komt ongeveer tweederde deel van het totale gebied onder water te staan.

 

Om de cultuurhistorie een volwaardige plek te geven in de gebiedsontwikkeling heeft de gemeente Arnhem opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een inspirerend werkboek met bruikbare toekomstbeelden en scenario's die uiteindelijk in de Gebiedsvisie zijn geland. Het werkboek is opgesteld door M A R C  in samenwerking met DaF-architecten, Landlab en Ulpia Tekstproducties.