Venlo | Beeldkwaliteitsplan cultuurhistorie Maasboulevard

 

De gemeente Venlo heeft de ambitie om de cultuurhistorische waarden richtinggevend te laten zijn in de ruimtelijke processen van de komende jaren. Deze waarden vormen immers een bepalende factor voor de kwaliteit van de leefomgeving. Tijdens archeologisch onderzoek in 2002-2005 worden aan de Maasboulevard een nederzetting uit de Romeinse tijd en een middeleeuwse stadsmuur ontdekt. De gemeente Venlo wil deze cultuurhistorische waarden en het collectieve geheugen van de stad dan ook uitdragen en breder bekend maken.

 

In opdracht van de gemeente wordt door Marc Kocken (vanuit ADC Heritage) samen met DLA+ en BBA een beeldkwaliteitsplan ontwikkelt als vertrekpunt voor de ontwerpers aan het project Maasboulevard Venlo en dient als gemeentelijk toetsingskader voor de ontwikkelingen. Met het inpassen en/of beleefbaar maken van de resten in het project Maasboulevard wordt ook de educatieve en recreatieve waarde van het plangebied verhoogd. Je komt letterlijk oog in oog te staan met het verleden van Venlo.