Erfgoedverkennning Drenthe

 

De Drentse gemeenten en de provincie zijn gestart met een gezamenlijk traject waarmee ze het Drentse erfgoed als beleidsveld, maar vooral ook als verbindende factor voor bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, vrijetijdseconomie en ruimtelijke kwaliteit, beter op de kaart kunnen zetten. De provincie noemt dit traject: Erfgoedkansen voor Drenthe. SteenhuisMeurs werkt samen met Beukers Scholma en M A R C aan de eerste verkenning waarmee het erfgoed in kaart wordt gebracht. Aan bod komen onder andere wat voor beleid de gemeenten en provincie voeren op het gebied van erfgoed, welke ambities er leven, wie deel uit maken van het Drentse erfgoedveld, en: wat typisch Drents erfgoed is en wat we ermee doen? Dit is te beschouwen als een nulmeting, dat een overzicht geeft van de huidige situatie en waaruit mogelijke kansen vloeien.