Ontwerp Masterplan Limes

 

De limes loopt in Nederland langs het stroomgebied van de Rijn tussen Lobith en Katwijk. Tal van archeologische vondsten uit de Romeinse tijd getuigen daarvan. Het masterplan is opgesteld om deze vondsten, die reeds zijn gedaan of nog zijn te verwachten, te beschermen en weer zichtbaar te maken. Dat is nodig omdat het om een dichtbevolkt gebied gaat waar een grote druk op ligt. Stadsuitbreiding, bedrijvigheid, recreatievoorzieningen, infrastructuur, rivier- en waterbeheer en landschap- en natuurontwikkeling vragen meer ruimte en tasten het bodemarchief aan. De provincie Gelderland, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en het Programmabureau de LIMES hebben de handen ineengeslagen om het Gelderse deel van de limes – de noordgrens van het Romeinse Rijk – weer zichtbaar en beleefbaar te maken. Het masterplan, een document in drie delen, is opgesteld door Eric Luiten samen met Catherine Visser, Ed Joosting Bunk, Peter Paul Witsen en Marc Kocken.