Download visiedocument ' Via Belgica, verleden op weg naar de toekomst'

Via Belgica Limburg

 

De Via Belgica weer beleefbaar en zichtbaar maken. Dat is het ambitieuze plan dat de provincie Limburg en de zes gemeentes die (tegenwoordig) langs de weg liggen ter hand hebben genomen. Met dit het belangrijke Romeinse verleden als uitgangspunt heeft de provincie Limburg in 2005 de visie ‘Via Belgica. Verleden op weg naar de toekomst’ laten ontwikkelen. In deze visie wordt uiteengezet hoe de Via Belgica en het Romeinse culturele erfgoed van Zuid-Limburg kunnen worden ingezet voor toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van erfgoededucatie, toerisme, ruimtelijke ordening en landschapsontwikkeling.

 

In dit project werkte DLA+ landscape architects samen met Marc Kocken (vanuit ADC Heritage), Route IV en Einder communicatie.