Download Masterplan Dijk & Kolk

Masterplan Dijk & Kolk

 

De rivieren hebben een enorme impact gehad in de geschiedenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Door de eeuwen heen hebben oorlogen, veldslagen en twisten rondom deze rivieren gewoed. Ook de strijd tegen én met het water heeft in onze regio haar sporen achtergelaten met als gevolg dijkdoorbraken, verdronken dorpen, natuurontwikkeling en industrie.

 

Het Masterplan Dijk en Kolk beschrijft een reeks cultuurhistorische plekken en relicten die getuigen van het rijke historische verleden van de Stadsregio. Doel van het masterplan is enthousiasmeren, inspireren en aanzetten tot (uitvoering van) nieuwe initiatieven die het hoofd kunnen bieden aan grootschalige ontwikkelingen als de dijkterugleggging bij Lent, wateroverlast en infrastructuur. Daarom wordt het grootste deel van het plan ingenomen door twintig concrete projectvoorstellen, die tot voorbeeld en inspiratie dienen.

Het masterplan is in opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen opgesteld door DLA+ landscape architects in samenwerking met Geschiedkundig Bureau van Hemmen en M A R C.