Blerick | kazerneterrein, cradle to cradle

 

De herontwikkeling van de Frederik Hendrink Kazerne in Blerick (Venlo) vormt een grote kans om de genius loci van de plek te versterken. De voormalige kazerne is gebouwd op een Spaans fort uit de 16e eeuw dat nog vrijwel geheel in de bodem aanwezig is. Samen met de statige militaire gebouwen vormt dit een unieke setting. Hoe deze waarden maximaal te benutten bij de complexe herontwikkelingsopgave?

 

Het team, bestaande uit M A R C, DaF-architecten en Van den Berg RO-advies, heeft in opdracht van de gemeente Venlo gewerkt aan een C2C visie archeologie en cultuurhistorie als input voor de C2C businesscase. Onze voorstellen werkten inspirerend want de gemeente heeft op basis van de visie besloten om, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling, de resten van het 17e eeuwse Spaanse fort St. Michiel in het KazerneKwartier volledig uit te graven en toegankelijk te maken voor publiek. Daarnaast wil de gemeente een collectieve energievoorziening in het gebied realiseren en wil ze afvalwater binnen het gebied zuiveren.