Moerenburg | inrichting en visualisatie

 

In juni 2005 werden door graafwerkzaamheden op het terrein van de voormalige Rioolwaterzuivering Tilburg-Oost (RWZI) bij toeval de resten aangetroffen van Huize Moerenburg. Met behulp van een Belvederesubsidie werd het inrichtingsplan Objet Trouvé Moerenburg Tilburg vervaardigd. MTD landschapsarchitecten is samen met

M A R C en anderen de uitdaging aangegaan om het inrichtingsplan te vervolmaken en tot een prikkelende als ook functionele visualisatie te komen van het verdwenen Huis Moerenburg. De gemeente Tilburg heeft in vervolg hierop om een informatiepaneel gevraagd dat door M A R C samen met Kelvin Wilson is vervaardigd. Wij heten u graag welkom op Moerenburg!