Oss | het Vorstengraf

 

Op de voormalige Osse Heide werd in 1932 tijdens egalisatiewerkzaamheden een ongekende archeologische vondst gedaan: een bronzen emmer (situla), als onderdeel van een grafgift. Uit nader onderzoek bleek dat over het graf een plaggenheuvel was opgeworpen van 52 meter in diameter. In 1997 werd het vorstengraf opnieuw ontdekt. Hierbij bleek dat de bronzen emmer was bijgezet in een oudere heuvel uit de midden-bronstijd; het geheel werd afgedekt door een immense heuvel van 53 meter. Rond de grafheuvel werden nog meer grafstructuren en bijgiften aangetroffen. Particulier initiatief, verenigd in de Stichting Vorstengraf Oss, ijverde voor het zichtbaar maken van dit unieke stukje geschiedenis en liet in samenwerking met de ROB (nu RCE) en de gemeente Oss door

DLA+ landscape architects een voorstel maken voor visualisatie. Doel was om bezoekers een kijkje te geven in het binnenste heiligdom van het graf, de bijzetting. Dit werd bereikt door een smalle gang uit de te reconstrueren grafheuvel te snijden. Deze gang lag verdiept centraal in de heuvel. Het ontwerp is niet uitgevoerd. Marc Kocken was vanuit de ROB bij het project betrokken als inhoudelijk adviseur. Sinds 2003 wordt de vindplaats gemarkeerd door het 'vorstengrafmonument'.