Burgh | ringwalburg

 

Vanaf de 8ste eeuw trokken woeste Vikingen rovend en plunderend langs de kusten van Nederland en andere Europese landen. Om zich tegen deze indringers te beschermen, bouwden de kustbewoners op verschillende plaatsen ringwalburgen,  zoals de burg van Burgh-Haamstede, op het Zeeuwse Schouwen-Duiveland. De resten van de burg hadden te leiden van erosie door onder andere ploegen. Daarnaast was de burg niet goed herkenbaar voor bezoekers. Beide problemen zijn aangepakt in een consolidatie en reconstructie project in het kader van  'reis door de tijd'. Er werd een projectgroep opgestart waarin Staatsbosbeheer (eigenaar), ROB (nu RCE) en later ook de gemeente zitting hadden. Consolidatie werd bereikt door het monument uit agrarische productie te halen en het terrein met een laag grond op te hogen. Een deel van de wal en het kruispad zijn gereconstrueerd om de burg beter te visualiseren. In het nabij gelegen museum Burghse Schoole is informatie voorhanden. Marc Kocken trad vanuit de ROB op als projectleider en inhoudelijk adviseur.