Plasmolen | Romeinse Villa Sint Jansberg

 

Op de Sint Jansberg in de gemeente Mook en Middelaar (provincie Limburg) bevinden zich de archeologische resten van het hoofdgebouw van een Romeinse villa of hereboerderij uit de tweede eeuw na Christus. Het villaterrein heeft sinds 1978 de status van wettelijk beschermd archeologisch monument. Erosie en boomgroei hadden hun tol geƫist en de resten in de bodem aangetast. Daarnaast werd het terrein veelvuldig bezocht door schatgravers.

 

Na overleg van de ROB (nu RCE) met de eigenaar van het terrein, de Vereniging Natuurmonumenten, werd een brede werkgroep samengesteld waarin overheden, maatschappelijke en toeristische organisaties zitting hadden. Op basis van een nieuwe reconstructie van architect en archeoloog Kees Peterse (PANSA bv) maakte Tony de Haan, bouwkundige bij Natuurmonumenten, een voorstel voor de visualisatie. Het ontwerp is erop gericht de bezoekers van het terrein de ruimtelijke verhoudingen van de villa te laten ervaren. Zodra de wandelaar het plateau betreedt, wordt hij geconfronteerd met de immense afmetingen van het complex. De muurtjes bestaan uit schanskorven opgevuld met kalksteenbrokken - het materiaal waar de Romeinen ook daadwerkelijk mee bouwden. Om schatgraverij tegen te gaan, werd een metalen mat over het terrein aangebracht. Ten behoeve van het informatiepaneel werd door DLA+ een digitale reconstructie gemaakt van hoe het landschap er rond de villa destijds uitgezien kan hebben. Marc Kocken trad vanuit de ROB op als projectleider en inhoudelijk adviseur. Het project kreeg in 2000 de Ym van der Werf-prijs voor verantwoorde Archeologische Monumentenzorg.

 

Voor een virtuele tour klik hier.