Stedum | Borgstee Nittersum

 

In het wierdedorp Stedum bestond al jaren de wens het borgterrein Nittersum, centraal gelegen in het dorp, her in te richten. Vooral de borgstee, de locatie waar tot 1818 de borg had gestaan, maakte een verwaarloosde indruk. De Vereniging Dorpsbelangen Stedum benaderde Landschapsbeheer Groningen met het verzoek het borgterrein op te nemen in haar project 'Verborgen Terreinen', dat beoogt voormalige borgterreinen weer zichtbaar te maken, middels herstel en door nieuwe functies te ontwikkelen. Landschapsbeheer heeft een meervoudige ontwerpopdracht uitgeschreven met als doelstelling de borgstee de nieuwe functie van huiskamer voor de Stedumers te geven.

 

Het schetsontwerp van ADC Heritage, met Marc Kocken als projectleider en inhoudelijk adviseur en gemaakt in samenwerking met Harry Derks (DLA+), werd gekozen om uit te werken tot definitief ontwerp. Het ontwerp beschikt over een sterke verbeeldingskracht. Het refereren aan de vroegere borg middels scherpe contouren oprijzend uit het water, de strakke vormgeving, de soberheid en het verder symboliseren van de borg door een natuurstenen dekplaat met informatie worden als aansprekende elementen beschouwd. Tijdens de uitwerking is met een variantenstudie gezocht naar een minimale verstoring van het archeologisch monument. Het project is mede uitgevoerd onder de regeling Belvedere.