Tilburg | reconstructie bronstijdhuis

 

In 2009 en 2012 zijn verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd in Loven Noord gelegen tussen Tilburg en Berkel-Enschot. In de deelgebieden Retentiebekken en Rauwbrakenweg-Fietspad zijn daarbij vier huisplattegronden uit de midden-bronstijd (1800-1500 v.Chr.) aangetroffen. Eén van deze plattegronden heeft enkele specifieke kenmerken die afwijken van de normale huistypologie voor deze periode, namelijk het ontbreken van regelmaat bij de plaatsing van de middenstijlen en de bijzonder zwaar uitgevoerde wandconstructie.

De gemeente Tilburg wil het opgegraven bronstijdhuis voor toekomstige bewoners en publiek zichtbaar maken en denkt na over een reconstructie. M A R C heeft samen met Leo Wolterbeek (Woud en Beek) een startnotitie opgesteld om de mogelijkheden te verkennen.