Expert-panel limes

 

Op uitnodiging van het Programmabureau de LIMES heeft Marc Kocken deel genomen aan het expert-panel tijdens een internationaal symposium over erfgoed, toerisme, planning and ontwerp: 'Visiting the past, meeting the LIMES'.

 

Het symposium, dat 11-12 oktober 2007 plaatsvond, had als onderwerp toerisme op erfgoedlocaties. De limes werd als voorbeeld genomen waar het gaat om management en planning van materieel en immaterieel erfgoed in de context van het proces van ‘toeristificatie’.